Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bột uống nhau thai Placenta ITOH 90g Nhật Bản  × 1 375.000 
Tạm tính 375.000 
Tổng 375.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách riêng tư.